Thursday, 18 December 2008

Goed en Kwaad

Volledig ontwaakte zielen zijn verheven boven deugd en ondeugd. Zij realiseren zich, dat het God is die alles doet.

Er was eens ergens een klooster. De monniken die daar woonden gingen dagelijks uit om hun voedsel bijeen te bedelen. Op een dag zag een monnik, terwijl hij uit was voor zijn aalmoezen, een pachtheer die een man onmeedogenloos sloeg. De barmhartige monnik kwam tussen beide en verzocht de pachtheer om ermee op te houden.
Maar de pachtheer werd woedend en zijn toorn keerde zich naar de onschuldige monnik. Hij sloeg de monnik totdat hij bewusteloos op de grond viel. Iemand meldde de zaak bij het klooster. De monniken liepen snel naar de plek en vonden hun broeder die daar lag. Vier of vijf van hen droegen hem terug en legden hem op een bed. Hij was nog steeds bewusteloos. De andere monniken zaten bedroefd om hem heen; sommigen wuifden hem koelte toe.
Eindelijk stelde iemand voor om hem wat melk te drinken te geven. Toen het in zijn mond werd gegoten kwam hij bij. Een van de monniken zei: "Laten we eens kijken of hij geheel bij bewustzijn is en ons kan herkennen". Hij zei luid in zijn oor: "Eerwaarde, wie geeft u melk?" "Broeder", antwoordde de man Gods met zachte stem: "Hij die mij sloeg is het, die mij nu melk geeft."

(uit Ramakrishna - gesprekken)

5 comments:

Anonymous said...

dat het God is die alles doet...


Dan:

Wat of Wie is God?

Anonymous said...

Hi Sjoerd, in vind het indrukwekkend om te lezen welke kant je bent opgegaan. Ik kan me als de dag van gisteren herinneren dat je die prachtige foto's van mij hebt genomen in opdracht van Ruud... Groeten van je oude studiegenoot.... Sohila

Anonymous said...

Dan:

Wat of wie geeft ons de mogelijkheid die vraag te stellen ?

Anonymous said...

Wat mij de mogelijkheid geeft om die vraag te stellen?

Mijn eigen lichaam, mijn vingers op het toetsenbord, de processen in mijn hoofd. Ik hier nu.

Anonymous said...

precies, maar voorafgaand aan dat ?